HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2024

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Chỉ tiêu 1

Đoàn trường thành lập 01 đội hình và thực hiện 01 công trình không gian trực tuyến tuyên truyền “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”; 13/13 cơ sở Đoàn thực hiện thành lập chuyên mục “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” để tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm hoặc tên các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chỉ tiêu 2

Đoàn trường tổ chức tìm hiểu về lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ trong khuôn khổ Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2024 (100% Bí thư Chi đoàn tham gia), Hội thi Huyền thoại tuổi trẻ năm 2024, Hành trình lịch sử năm 2024 (12/12 Đoàn khoa tham gia).

Chỉ tiêu 3

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn triển khai, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Chỉ tiêu 4

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn triển khai cao điểm kết nạp đoàn viên mới (từ 30/04/2024 đến 31/05/2024) nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Chỉ tiêu 5

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn, 100% chi đoàn ban hành, triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05 về các nội dung kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) trên Phần mềm YUM; tổ chức tuần cao điểm sinh hoạt chi đoàn về chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 02/5 đến 07/5/2024.

CÁC CHUYÊN TRANG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

TUỔI TRẺ NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÊN MẠNG XÃ HỘI