CHỈ TIÊU 2

Đoàn trường tổ chức tìm hiểu về lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ trong khuôn khổ Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2024 (100% Bí thư Chi đoàn tham gia), Hội thi Huyền thoại tuổi trẻ năm 2024, Hành trình lịch sử năm 2024 (12/12 Đoàn khoa tham gia).