KHÔNG GIAN TRỰC TUYẾN “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG” CỦA THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Không gian được tạo nên nhằm tái hiện lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. 🌟

Không gian cũng là nơi cung cấp cho các bạn Đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố những thông tin, tư liệu quý về chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".