CHỈ TIÊU 4

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn triển khai cao điểm kết nạp đoàn viên mới (từ 30/04/2024 đến 31/05/2024) nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NHÂN KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024)

Báo cáo kết quả cao điểm kết nạp đoàn viên mới

KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Báo cáo kết quả cao điểm kết nạp đoàn viên mới

KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NHÂN KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024)

Báo cáo kết quả cao điểm kết nạp đoàn viên mới