CHỈ TIÊU 3

Đoàn trường và 13/13 cơ sở Đoàn triển khai, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM “ĐIỆN BIÊN PHỦ - KHÁT VỌNG NON SÔNG”

Thời gian cho chặng thi thứ 16: 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23/4/2024 (Thứ Tư)

Truy cập đường dẫn https://70namchienthangdbp.doanthanhnien.vn, tạo ảnh đại diện như hình bên dưới và đăng lên trang cá nhân.

Truy cập đường dẫn https://khatvongnonsong.hoisinhvien.com.vn, tạo ảnh đại diện như hình bên dưới và đăng lên trang cá nhân.

GHI NHẬN KẾT QUẢ THAM GIA CỦA ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN

Đoàn khoa, chi đoàn vận động 100% đoàn viên, sinh viên của đơn vị tham gia cuộc thi và đổi ảnh đại diện trên trang mạng xã hội; có biện pháp ghi nhận minh chứng sinh viên tham gia. Đoàn khoa, chi đoàn đăng tải ALBUM ảnh đại diện sinh viên đã đổi ảnh trên trang cộng đồng của đơn vị.