VÒNG LOẠI HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2024

PHẦN THI HÀNH TRANG BÍ THƯ CHI ĐOÀN

Bạn vui lòng đăng nhập bằng email sinh viên (@st.hcmuaf.edu.vn) và truy cập vào đường dẫn bên dưới để thực hiện bài thi.

VÒNG LOẠI: PHẦN THI HÀNH TRANG BÍ THƯ CHI ĐOÀN

PHẦN THI KỸ NĂNG THỦ LĨNH