VÒNG BÁN KẾT HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI NĂM 2024

PHẦN THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN THÔNG THÁI

PHẦN THI KIẾN THỨC BÍ THƯ CHI ĐOÀN